Vår affärsidé

A & L, Arbetsmiljö och Ledarskap,  riktar sig mot företag, organisationer, grupper och individer med stöd och insatser  inom affärsutveckling, den goda arbetsplatsen och coaching – allt samlat på ett enda ställe.

Vi stöttar och utvecklar verksamheter, grupper och individer – i medgång och i motgång. Med stor förståelse för affärer och individer, hjälper vi Er att uppnå både ekonomiska och mänskliga värden. Vi vill ge ökade kunskaper och insikter i komplexa frågor, som arbetsmiljö, teambuilding, konflikthantering,rekrytering, kommunikation,informationssäkerhet och inte minst när det kärvar i frågor som rör avveckling, varsel, omplaceringar och uppsägningar. Med detta,menar vi, att tryggheten ökar hos dig eller er som företagare, arbetsgivare och anställda.

Är du företagare och funderar på att förändra och utveckla Dig själv och företaget erbjuder vi lösningar. Varför inte anlita oss som Mentor eller Coach vilket kan ge nya insikter?

Är du arbetssökande och behöver hjälp med att hitta rätt erbjuder vi coachning.