BAM Bättre ArbetsMiljö

En bättre arbetsmiljö är självklart bra för alla på arbetsplatsen. Hur skapar man en bra arbetsmiljö?  Jo, man behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och en metod att arbeta med arbetsmiljön på företaget som fungerar.

Vår erfarenhet och att vi är Diplomerade i att utbilda inom detta område borgar för att en insats kommer ge effekt.    Den här BAM-utbildningen, Bättre ArbetsMiljö, handlar inte bara om att sitta och lyssna på en föreläsare. Istället används en metodik som har visat sig fungera bra när man ska lära sig arbeta med arbetsmiljöfrågor. Förutom grundläggande arbetsmiljö- kunskaper får du även lära dig ett arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. Ett arbetssätt som du direkt kan använda ute på din arbetsplats. Efter utbildningen vet du till exempel hur ni på arbetsplatsen kan undersöka, bedöma, genomföra åtgärder  och  följa  upp  olika arbetssituationer.


Program

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regel- verk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska
  • Faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Förändringsarbete
  • Riskbedömning.
  • Handlingsplaner

En fullständig utbildning omfattar 3 dagar.  Möjlighet att välja delar av hela utbildningen finns.

Fördelen att anlita oss är

Vi har inga fastställda datum eller platser på när utbildning genomförs.

Vi kan komma till Er när Ni tycker det passar.

Kontakta gärna oss för mer information.

Vi använder detta koncept.