Coaching-Mentorskap

Vi har lång erfarenhet av denna typ av uppdrag. Vi har konsult med KBT- bakgrund och konsult som själv har suttit i ledande ställning när det blåser. Gemensamt för dem är att de har erfarenhet, hög integritet och är kompetenta. Två av oss, Lotta och Jan-Olof, är Diplomerade Coacher enligt ICF, International Coach Federation, riktlinjer. Läs gärna mer om Coaching hos Coach Companion , där vi utbildat oss.

Exempel på målgrupper: VD/ledningsgrupp, Nytillträdd chef, Mellanchefer, Som del i chefs utveckling, Egna företagare, Anställda, Arbetssökande och naturligtvis Privatpersoner.

Så här säger några som anlitat oss som Coach:

”För mig är coaching ett sätt att bli medveten om mina möjligheter men även ett sätt att bli medveten om vad som  hindrar mig  att nå mina mål. Träffarna med Jan-Olof har gett mig en större insikt om mig själv och hur jag fungerar i olika sammanhang.”              Kajsa von Dahn  innehavare av Dajas Gym Karlskrona

”Jag deltog i ett coachingprojekt under 12veckor och blev rekommenderad Lotta Hauffman av en bekant. Under den timmen vi träffades varje vecka under denna tolv-veckorsperiod gav Lotta mig nya infallsvinklar om arbetslivet, jag kunde bolla tankar & idéer och kan inte säga annat än att jag fick mkt goda råd. Det brukade vara eller blev i alla fall någon hemuppgift till nästkommande träff, vilket gjorde att jag hela tiden kom framåt i min arbetslivsutveckling. I dag är jag egenföretagare och driver en redovisningsfirma. Tack Lotta för allt stöd.                                                                   Ulrica 38 år & egenföretagare

”För mig har coaching varit en resa i mitt medvetande och undermedvetna. Det mest spännande har nog varit att jag fått ta tag i saker som jag nog gärna annars struntat i. Det har också öppnat ögonen på mig vad det gäller mitt företagande och hur mycket bättre jag känner att jag blivit som företagare.Träffarna med Jan-Olof har varit både spännande och fulla med  AHA upplevelser.”                                                              Marie Lundbladh innehavare av Massagegaraget