Medarbetarundersökningar

Att personalen är företagets största resurs är sant. För att ta tillvara medarbetarnas kompetens och för att kunna utveckla företaget är det viktigt att veta hur klimatet är på företaget. Vi erbjuder hjälp med en medarbetarundersökning.  Beroende på önskemål kan vi genomföra olika undersökningar.

Vi gör Sammanställning och Analys av resultat,

Ni får Förslag till åtgärder och Beslutsunderlag.