Organisation & Styrelse

ORGANISATION

VD: Lotta Hauffman

STYRELSE
Ordförande:
 Rolf Persson
Styrelseledamöter: Christina Birge, Ulf Johnsson och Lotta Hauffman