Referenser

ARBETSMILJÖUPPDRAG

Vi tackar Yaskawa i Torsås för förtroendet att genomföra BAM Bättre Arbetsmiljö. Hösten 2015.

”Jag har haft förmånen att tillsammans med alla cheferna gå utbildningen BAM. Upplägget med att lägga det en dag i veckan i tre veckor passade alldeles utmärkt. Annars vore det omöjligt att genomföra utbildningen med  alla chefer  borta tre dagar i sträck. Upplägget på kursen var mycket bra att varva teori och praktik. Alla chefer gav sig in i detta med liv och lust för att diskutera de fallbeskrivningar som vi fick och de redovisningar som vi gjorde efter gruppövningarna  gav väldigt mycket. Jag som Personalansvarig  har tillsammans med företagets chefer fått förmånen att använda Arbetsmiljö och Ledarskap som utbildare i BAM och vi har fått lära oss ett systematiskt arbete vad det gäller arbetsmiljö och ett arbetssätt att hantera  förändringar inom företaget”

Vi tackar för förtroendet och goda omdömen efter vår insats kring Arbetsmiljöfrågor till projektet Grön Resurs i Karlshamn och tackar SV Karlshamn som rekommenderade oss angående Arbetsmiljökurs för Grön Resurs.

”Vi var väldigt nöjda med utbildningen. Ledaren höll en bra nivå på informationen och jag tror att de flesta förstod stora delar. Men som sagt så var deltagarna nöjda.”

Karlshamns kommun.

Vi följer upp hur det går för våra kunder.  Några månader efter avslutat uppdrag meddelar Mera Assistans i Malmö AB  :

”När arbetsmiljöverket kom på besök kunde vi visa vårt engagemang genom de stora framsteg vi uppnått på kort tid. Detta klarade vi av med hjälp av A&L och resultatet är tydligt: tummen upp från arbetsmiljöverket.”

”A&L erbjöd oss professionell och kunnig hjälp med vårt arbetsmiljöarbete och såg till att även komplexa frågor blev enkla. Jan-Olof och Lotta var lyhörda, engagerade och vi skulle varmt rekommendera deras tjänster. Dessutom så fick man jobbet gjort i trevligt umgänge.”  

Med Vänliga Hälsningar,                                                                                                            Amani Loubani                                                                                                                       Mera Assistans i Malmö AB

COACHING  enl  ICF riktlinjer

”För mig är coaching ett sätt att bli medveten om mina möjligheter men även ett sätt att bli medveten om vad som  hindrar mig  att nå mina mål.  Träffarna med Jan-Olof har gett mig en större insikt om mig själv och hur jag fungerar i olika sammanhang.Jan-Olof har stor kompetens och erfarenhet. Målen för coachingen uppfylldes perfekt vad det gäller tid och egen insats.”

Kajsa Von Dahn  egenföretagare                                                                                                                             Dajas Gym

 

”Jag deltog i ett coachingprojekt under 12veckor och blev rekommenderad Lotta Hauffman av en bekant. Under den timmen vi träffades varje vecka denna tolv-veckorsperiod gav Lotta mig nya infallsvinklar om arbetslivet. Jag kunde bolla tankar & idéer och kan inte säga annat än att jag fick mkt goda råd. Det brukade vara eller blev i alla fall någon hemuppgift till nästkommande träff, vilket gjorde att jag hela tiden kom framåt i min arbetslivsutveckling. I dag är jag egenföretagare och driver en redovisningsfirma. Tack Lotta för allt stöd.      

Ulrica 38 år & egenföretagare

JOBBCOACHNING

Jag upplever att jag efter min jobbcoachning har betydligt större möjligheter att få 
ett arbete. Jag har fått en inblick i hur arbetsgivare tänker, hur jag som sökande
kan presentera mig i olika situationer, och hur själva sökandeprocessen går till.
Vidare har jag genom mina erfarenheter, från Arbetsmiljö och Ledarskap, fått 
verktyg som stärkt min förmåga att lyfta fram mina bästa sidor under 
sökandeprocessen. Slutligen vill jag poängtera att jag dessutom fått karriärvägledning, med tips och råd över vad jag bör tänka på för att nå mina framtida karriärmål.”

Erik, som snart är färdig med sina universitetsstudier.

”Hade riktig tur när jag fick Ulf Johnsson som jobbcoach. Jag blev mött av mycket professionell och personlig ledarskap, som med sitt positiva och engagerade sätt fokuserat på mina kunskaper och erfarenheter. Jag har lärt mig att analysera utannonserade tjänster, att skärpa mitt CV och personliga brev och tränat på intervju. Mitt självförtroende byggdes upp och jag som person utvecklades. Detta har bidragit till att i dagsläget har jag varit på flera intervjuer och vågar att välja mellan eventuella jobb. Jag kan varmt rekommendera Ulf som coach”

”Christina Birge är mycket kompetent i sin profession som coach. Hon har ett positivt driv, otroligt generös, inspirerande och positiv. Hon hjälper den arbetssökande att kartlägga sina sökfält, sätta upp individuella mål och hon vässar ens personliga brev så att det överensstämmer med respektive jobbansökning.  Hennes insats präglas av omtanke och kvalitet, en person som verkligen bryr sig om. Christina föreslog en träff med de övriga medarbetarna i A&L, den var mycket givande och inspirerande. De fick mig att öppna ögonen för nya idéer och fick mig att se andra möjligheter och tänka i nya banor. Coachningen har vidgat mina vyer och har gjort mig mer målmedveten och det gör att jag kommer framåt med det jag jag vill.           Mitt helhetsintryck av A&L är att det är ett mycket seriöst företag som arbetar professionellt och har sina klienters framgång som den viktigaste punkten på dagordningen. De är ett företag som verkligen bryr sig om sina klienters mål, utgångsläge och framgång.  Om du vill ha en proffsig jobbcoach som är positiv, engagerad och inspirerande kan jag kan varmt rekommendera A&L.”

Ewa Gustafsson, med nya mål i livet

Så här tyckte en av de vi slutfört Jobbcoaching  med :;

Jag upplever att jag efter min jobbcoachning har betydligt större möjligheter att få ett arbete. Jag har fått en inblick i hur arbetsgivare tänker, hur jag som sökande kan presentera mig i olika situationer, och hur själva sökandeprocessen går till. Vidare har jag genom mina erfarenheter, från Arbetsmiljö och Ledarskap, fått verktyg som stärkt min förmåga att lyfta fram mina bästa sidor under sökandeprocessen. Slutligen vill jag poängtera att jag dessutom fått karriärvägledning, med tips och råd över vad jag bör tänka på för att nå mina framtida karriärmål.”