Resurstillskott

Via A&L kan man hyra in en chef eller expert för längre eller kortare period. Behovet kan uppkomma under tiden man rekryterar eller så har man inte behov av en viss kompetens under veckans alla dagar utan bedömer att man skulle behöva chefen/experten på ex.vis 30%. Att rekrytera en expert på 30% kan vara mycket svårt – då finns alternativet att hyra in den. Om företaget står inför en omställning där anställda kommer att tvingas lämna företaget på grund av arbetsbrist, omorganisation eller andra orsaker är A&L resursen.

Exempel: Säkerhetsområdet, HR, Projektledning, Interim Management=tillfällig chef att hyra, Organisationsfrågor, Administrativ hjälp, Omställningsresurser, Bokföring för små företag.