Våra konsulter

JAN-OLOF PETERSSON

Jan-Olofs starka sidor ligger inom psykosociala insatser för individer och grupper. Att utvecklas och komma till insikt om sig själv och gruppen kan betyda mycket för trivsel, samarbete och framgång för individ och organisation. Kommunikationsträning, grupputveckling, ledarskap och coaching är några områden han arbetar med. Inom personalområdet arbetade han med det mesta från rekrytering via det dagliga personalarbetet till avveckling.  Jan-Olof är en nyfiken, envis och motiverande konsult som hjälper till att hitta möjligheter. Han har arbetat med dessa frågor inom försvarsmakten som officer, inom privata näringslivet, inom kriminalvården som konsult och nu som företagare.  Läs mer här:

LOTTA HAUFFMAN
Lotta är ursprungligen civilekonom och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med alla sorters personalfrågor i företag med allt från 25 till 2 000 anställda. Hon har erfarenhet från både den statliga sektorn och det privata näringslivet och har arbetat i både svenskägda och internationella företag.  Lotta har praktisk erfarenhet av kraftig expansion i företag med 100-tals nyrekryteringar. Lotta har också erfarenhet av att leda omställningsprojekt syftande till att så många som möjligt av de som drabbas av en nedläggning så snabbt som möjligt ska få ett nytt arbete.  När ni anlitar Lotta får ni en energisk konsult som med gott humör skapar motivation att göra skillnad.  Läs mer här:

 

CHRISTINA BIRGE
Christinas inriktning ligger inom området förändring och utveckling. En del av det hon arbetar med  handlar om informationssäkerhet. Med akademiska utbildningar i beteendevetenskap och datavetenskap och kortare utbildningar i coaching, ledarskap, marknadsföring och yrkesvägledning har Christina de teoretiska grunderna. Christina arbetar tillsammans med Ulf  inom informationssäkerhetsområdet och de erbjuder analyser, genomför seminarier, utbildningar och uppföljningar.

ULF JOHNSSON

Ulf Johnsson UJ KonsultingUlf har under många år jobbat som konsult, platsansvarig och i olika chefspositioner. Jobbet har bland annat inneburit att utveckla medarbetare, så att deras kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt, både för den anställde och för företaget. Ulf har också jobbat som jobbcoach. I coaching-uppdrag använder han ett uppbyggt kontaktnät efter konsulttjänster till företag och offentlig sektor i regionen. Ulf coachar lika gärna personer som vill göra karriär, som de som har blivit arbetslösa eller riskerar att bli det. Det viktiga är att få den som blir coachad att inse sina möjligheter och utnyttja dem på bästa möjliga sätt.