Vi erbjuder

Tjänster och Produkter
Vår samlade erfarenhet av en mängd olika arbetsuppgifter i privat näringsliv, i offentlig verksamhet samt våra erfarenheter av eget arbete i våra företag är mycket bred.
Vi har därför en rad olika ”produkter” att erbjuda inom vårt samlade kompetensområde – Utbildning,  Resurstillskott, Informationssäkerhet, Arbetsmiljöinsatser, Coaching och Mentorskap.

UTBILDNINGAR
Alla våra utbildningar anpassas till beställaren.
Läs mer om detta under länken utbildningar.

Exempel:
Ledarskap, Kommunikation, Ekonomi/Bokföring, Vardagsjuridik, Affärsjuridik för icke-jurister, Informationssäkerhet, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Jämställdhetsfrågor, Starta företag.

RESURSTILLSKOTT
Via A&L kan man hyra in en chef eller expert för längre eller kortare period. Behovet kan uppkomma under tiden man rekryterar eller så har man inte behov av en viss kompetens under veckans alla dagar utan bedömmer att man skulle behöva chefen/experten på ex.vis 30%. Att rekrytera en expert på 30% kan vara mycket svårt – då finns alternativet att hyra in den.

Om företaget står inför en omställning där anställda kommer att tvingas lämna företaget på grund av arbetsbrist, omorganisation eller andra orsaker är A&L resursen.

Exempel:
Säkerhetsområdet, HR, Projektledning, Interim Management=tillfällig chef att hyra, Organisationsfrågor, Administrativ hjälp, Omställningsresurser, Bokföring för små företag

MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR
Vi genomför arbetsmiljöundersökningar.
Läs mer under fliken medarbetarundersökningar

COACHING/MENTORSKAP
Vi har lång erfarenhet med mycket nöjda ”kunder” av coaching och mentorskap och har samarbetsavtal med Trygghetsfonden TSL.
Läs mer under fliken Coaching o Mentorskap.

Exempel på målgrupper:
VD/ledningsgrupp, Nytillträdd chef , Mellanchefer, Som del i chefs utveckling, Företagare, Anställda, Arbetssökande och naturligtvis Privatpersoner.